• Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový občanský zákoník)
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
  • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)