Podpora sportu v městské části Brno-sever

Žádosti o dotace na rok 2015 se podávají do 30. září

Sportovní komise při Radě městské části Brno-sever v letošním roce navrhla podpořit z prostředků městské části celkem patnáct projektů z oblasti sportu za celkem 300.000 Kč. Pro srovnání je potřeba zmínit, že v roce 2010 bylo z rozpočtu městské části podpořeno pouze pět sportovních akcií za celkem 155.000 Kč. V roce 2011 byly poskytnuty dotace na jedenáct akcí za celkem 166.250 Kč a v roce 2012 se jednalo o třináct sportovních projektů za celkem 188.196 Kč. Za rok 2013 je celkový součet třináct projektů za 231.000 Kč a jedna investiční dotace za necelého půl milionu. Je tedy evidentní, že se podpora sportu ze strany městské části se v průběhu posledních let výrazně zlepšuje.

Když jsem se stal v roce 2011 předsedou sportovní komise, bylo podporováno několik málo projektů a v rozpočtu městské části bylo na sportovce vyčleněno ročně 200 000 Kč. Koncepce podpory sportu prakticky neexistovala. Během následujících let se podpora navýšila o 100.000 Kč ročně a začalo se podporovat mnohem více projektů. Primárně se začaly podporovat projekty věnované sportování dětí a mládeže a začala se prosazovat myšlenka, že budeme přispívat pouze těm, co si umí zajistit spolufinancování svého projektu. Stále se nejedná o nějaké závratné částky, podařilo se však příslušnou rozpočtovou kapitolu trochu navýšit a na rostoucím počtu přijatých a schválených žádostí je vidět, že se i podařilo zvýšit povědomí sportovců o tom, že není možné jen sedět a čekat kde spadne nějaké dotace, ale že je potřeba začít pro to také něco dělat.

V loňském roce jsme ve sportovní komisi navrhli pro rok 2014 na dotace do sportu dokonce 400.000 Kč, což bohužel nebylo v radě a zastupitelstvu schváleno. Jsem toho názoru, že je vidět významné zlepšení, i tak je to ale málo. Je potřeba si uvědomit, že 300.000 Kč ročně na podporu sportu je v naší městské části žalostně málo. Když si vezmeme, že máme přes 45.000 obyvatel, tak ve stávajícím rozpočtu podporujeme sportování jednoho obyvatele částkou necelých sedm korun. Politická reprezentace totiž zpravidla bohužel nevnímá tu skutečnost, že sport je velmi významným prvkem pro zdravý rozvoj populace. Při sportu se děti a mládež učí férovosti, dodržování pravidel a respektování autorit. Platit dětem sportovní aktivity je dnes stále dražší a kdo jiný než místní samospráva by se měl této problematice věnovat. Jsem toho názoru, že rozpočet městské části Brno-sever by unesl mnohem větší podporu sportovcům. Na účelové dotace v této oblasti by dle mého názoru bylo možné každý rok vyčlenit nejméně 1.000.000 Kč. Z této částky by mohlo být 50 % určeno na neinvestiční dotace – příspěvky na sportovní akce a 50 % na investiční dotace – úpravy a opravy tělocvičen a sportovišť. Upřednostněny by měly být akce pro děti a mládež a ti příjemci, kteří se věnují sportování dětí a mládeže bez nároku na zisk či osobní odměnu trenérů a funkcionářů. Tato částka by rozpočet městské části jistě nezatížila a efekt by se projevil záhy. Pro úplnost považuji za nutné říct, že vše ale není jen o úřednících a politicích. Nikdo není dokonalý a všeznalý a je problém rozdělit peníze určené na dotace, když se třeba stane, že si o ně skoro nikdo nepožádá. Těžko si mohou někteří sportovci stěžovat, že nebyli městskou částí podpořeni, když se nikdy ani nebyli zeptat, zda by mohli nějakou dotaci dostat nebo nenašli dost energie pro vypsání žádosti. Aktivita musí být na všech stranách. Stejně jako městská část musí hledat způsoby jak sportovcům pomoci tak stejně sportovci musí dávat o sobě vědět a přicházet se žádostmi a návrhy.

Závěrem bych jen zmínil, že žádosti o dotace na rok 2015 se podávají do 30. září, pravidla pro poskytování dotací naleznete zde: sever.brno.cz/ucelove-dotace.html

Autor Jan Mandát 22 Článků
Právník, 33 let. Zastupitel MČ Brno-sever v letech 2010–2014, bývalý předseda sportovní komise a člen kontrolního výboru, nestraník. Zakladatel občanského sdružení Živé Brno.

1 Comment

  1. Názor, že aktivita musí být na obou stranách je velmi zavádějicí. Skoro by se zdálo, pane Mandáte, že si o dotaci sportovci nežádají, skutečnost je ale taková, že když jsem za Duklu Brno, která sídlí v naší městské části, žádal o dotaci, tak byla zamítnuta. A to podotýkám, že tento oddíl pravidelně vozí medaile z olympijských disciplín z mistrovství Evropy i světa.

1 Trackback / Pingback

  1. Připomínky k programovému prohlášení nové koalice v Brně-severu | BRNO-SEVER | Stránky o městské části Brno-sever | Brnosever.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..